« מכתב גלוי לחברי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה ברמת גן

הפנייה ממוצא לאלוף הנצחון כולל בעיות החנייה באזור

הפנייה ממוצא לאלוף הנצחון כולל בעיות החנייה באזור

סימנייה.

הפנייה ממוצא לאלוף הנצחון כולל בעיות החנייה באזור

תגובות בפייסבוק:

תגובות

השאר תגובה