מי יצילנו מידם? ע"פ דורון ברוש, זמן תל אביב, 25/6/2010

לא אוסיף הרבה, כי מילותיו של דורון מדברות בעד עצמן.אוסיף רק שאני מזדהה עם כל מילה שלו ב- 100%.מישהו חייב לעצור את הכניעה לסחטנות הדתית, להעיף את המפלגות הדתיות מהשלטון ולהפריד את הדת מהמדינה. המישהו הזה הם אנחנו, הציבור החילוני.רק כך הם יגלו שאין להם ברירה אלא, חס וחלילה, לפרנס …