בית שמש: מאות חרדים מונעים פינוי גופת בן 9

שוב נטורי קרתא בכותרות, ושוב זה עולה לנו בממון רב, כל כוח השיטור שהגיע לשם.הכוח הזה הרי משולם מכיסנו.ואני אומר, שוב, יש להפריד את הדת מהמדינה ומיד, או שלא תישאר לנו מדינה.ברגע שנפריד, ונעצור את מימון של אלו שלא עובדים במדינה, לא תהיה להם ברירה אלא ללכת לעבוד במקום לייצר …