גם אלי מוסרי היה במפגינים

גם אלי מוסרי היה במפגינים

גם אלי מוסרי היה במפגינים

אהבתם? לא אהבתם? אשמח לתגובה