שימו לב לרוחב הכביש ושוב לצפיפות

שימו לב לרוחב הכביש ושוב לצפיפות

שימו לב לרוחב הכביש ושוב לצפיפות

אהבתם? לא אהבתם? אשמח לתגובה